More on the RLS and a 1.0 release

1 симпатия

Мнение против релиза 1.0